SKNL Studenckie Koło Naukowe Lotników

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SKNL Próby skrzydła
Próby skrzydła

Opis ogólny

Email Drukuj PDF

Opis ogólny prób eksperymentalnych


Próbom sztywnościowym poddano skrzydło samolotu bezzałogowego PR-2 Gacek. Skrzydło o konstrukcji integralnej, wypełnienie skrzydła z ażurowanego polistyrenu ekspandowanego, natomiast pokrycie z warstwy balsy klejonej żywicą epoksydową oraz wysokowytrzymałej folii termokurczliwej. Skrzynka bagnetowa o przekroju prostokątnym zrobiona ze sklejki lotniczej klejonej żywicą epoksydową i wzmocnionej rowingiem węglowym. Skrzydło wzmocniono dwoma żebrami oraz jednym półżebrem, łączonymi ze skrzynką bagnetową.

 


W eksperymentalnych próbach sztywnościowych określono doświadczalnie położenie środka sił poprzecznych oraz dokonano pomiaru sztywności giętej. Poszukiwane wartości są niezbędne do wyznaczenia momentu skręcającego skrzydła oraz weryfikacji danych otrzymanych w drodze obliczeń metodą analityczną. W pierwszej kolejności wyznaczono SSP, a następnie znając jego położenie wyznaczono parametry sztywności giętej.

Opis stanowiska
W celu wykonania próby zbudowano stanowisko składające się z platformy do sztywnego utwierdzenia skrzydła, odbierającego wszystkie stopnie swobody jego nasadzie. Wykonano układ obciążający składający się z obejmy skrzydła, cięgien, belki poziomej i szalki z obciążnikami. Odczyt strzałki ugięcią wykonano przy pomocy dwóch teodolitów optycznych.

Opis przebiegu próby
Próba została przeprowadzona dla trzech przekrojów skrzydła odległych od utwierdzenia odpowiednio o y1, y2, y3. Układ obciążano stopniowo aż do wartości maksymalnej 8 [kg].


Stanowisko do pomiaru sztywności giętnej

 


Stanowisko do pomiaru sztywności skrętnej

 

Poprawiony: wtorek, 07 grudnia 2010 14:20
 

Analiza

Email Drukuj PDF


Etap 1 - Model geometryczny, dane materiałowe, warunki brzegowe i założenie siatki elementów skończonych.

Po opracowaniu modelu w programie CATIA całość eksportowano do preprocesora programu MSC.PATRAN, gdzie wprowadzone zostały dane materiałowe poszczególnych elementów składowych modelu. Założono warunki brzegowe - odebrano wszystkie stopnie swobody nasadzie skrzydła na powierzchni wręgi przylegającej do kadłuba. Założono czterowęzłową siatkę tetragonalną.

 

Poprawiony: wtorek, 07 grudnia 2010 14:20
 Notatki

Studenckie Koło Naukowe Lotników już po raz trzeci wywalczyło pierwsze miejsce na ogólnopolskich zawodach samolotów bezzałogowych podczas Międzyuczelnianych Warsztatów Lotniczych, które odbyły się w dniach 23-25 września.